HEGRAM doo Servis

Servis

Zahtjev za servis
Upišete tačan naziv poslovnog subjekta koji zahtjeva servis
Upisati mjesto i adresu gdje se nalazi pogon i mašina za servis
Upisati ime i prezime odgovorne osobe
Upisati broj telefona / mobitela za kontakt
Ako želite samo pregled, isti naznačiti
Troškovi izlaska servisera se naplaćuju bez obzira po kojem osnovu je zahtjevan servis. Pregled/dijagnostika mašine se naplaćuju po osnovici puta + 1h rada (min). U pregled nije uračunata popravka! U navedene cijene nisu uračunate cestarine i PDV koji idu na teret naručioca. Po utvrđenom vremenskom terminu za izlazak servisera, naručilac je dužan da osigura prisustvo operatera, adekvatne priključke struje, zraka i odvod piljevine, materijal za testiranje te prisustvo odgovorne osobe.
Svi porebni rezerni dijelovi se obračunavaju po važećem cjenovniku.
Putni troškovnik za servisera:
Dolazak na adresu:
do 10km - 25,00KM jednokratno
do 20km - 40,00KM jednokratno
do 50km - 80,00KM jednokratno
od 50km do 100km - 1,5KM/km
preko 100km - 100km - 1KM/km
Radni sat servisera 45,00KM/sat (obračunska jedinica 1h)