HEGRAM doo Privacy Policy

Privacy Policy

HEGRAM doo je zadovoljan što posjećujete našu web stranicu i što ste zainteresirani za našu kompaniju i proizvode.


Zaštita vaših ličnih podataka nam je važna i želimo da se osjećate sigurno kada posjetite našu web stranicu. Štitimo vašu privatnost i vaše lične podatke. Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa sadržajem ove izjave o zaštiti podataka, propisima o zaštiti podataka specifičnih za državu koji se primjenjuju na nas i Općom uredbom o zaštiti podataka (“ GDPR ”) ili nacionalnim odredbama Federalnog zakona o zaštiti podataka (BDSG). ).

Šta su lični podaci?

Lični podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice; fizička osoba koja se može identifikovati je ona koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih karakteristika koje izražavaju fizičke, fiziološke, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.
Opseg i vrsta prikupljanja, obrade i korištenja vaših podataka razlikuje se ovisno o tome posjetite li našu web stranicu kako biste pozvali općenito dostupne informacije ili koristite li dodatne usluge. U principu, vaše lične podatke obrađujemo kao dio naših poslovnih aktivnosti u predugovorne ili ugovorne svrhe. Osim toga, svrha naše obrade podataka može biti i ostvarivanje našeg legitimnog interesa ili usklađenost sa zakonskim zahtjevima. Informisaćemo vas o specifičnim svrhama obrade podataka u sledećim oblastima.
Za više podataka o pravilima možete nas kontaktirati na prodaja(at)hegram.ba