HEGRAM doo Kontakt

Kontakt

Kontakt

Informacije:

Donji Hotonji 12, 71320 Vogošća, KS Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 33 207 101   

mob: +387 61 484 689 

mob:  061 477 358

E-mail: prodaja @ hegram.ba

Identifikacijski br.: 4201755080004; 

PDV broj: 201755080004;

Hegram